Budsjord er et fredet gårdstun med 18 hus lagt i solhellinga mellom Dovre og Dombås. Gården ligger langs den gamle kongeveien og er siste stoppested før den strabasiøse vandringen over Dovrefjell. Pilegrimsleden følger kongeveien, og Budsjord er i dag et viktig overnattingssted for pilegrimer på vei til Nidaros.

Navnet Budsjord er sannsynligvis utledet fra Biskupsger∂i som betyr "biskopens inngjerdede jordstykke", med andre ord: "gården til biskopen". De eldste skriftlige kildene fra 1400-tallet forteller at gården var bebodd av Gudbrand prest og lå under Nidaros bispedømme. Muligens var Budsjord biskopens overnattingssted på reisen mellom Hamar og Nidaros. Gården forble kirkegods fram til 1600-tallet da den ble krongods og etterhvert overtatt av private eiere. Den eldre Budsjordslekten, som er forfedrene til dagens eier, satt på gården fram til 1710, og ble avløst av den yngre Budsjordslekten som drev gården fram til 1958. Familien Killi overtok da Budsjord og har nedlagt et stort arbeid med å ta vare på stedet. Åshild og Mattias Killi åpnet stedet på 1990-tallet for besøkende med gårdsturisme og antikvitetsutsalg. Nåværende eiere bygger videre på dette grunnlaget.

Budsjord er et usedvanlig godt bevart tun typisk for siste halvdel av 1700-tallet, med et inntun bebodd av husfolk og hester, og et uttun med uthus for andre husdyr. Gårdens eldste hus er stallen fra 1600-tallet som sammen med Nordstuggun fra 1700-tallet ble fredet i 1923, blant de første i Norge. Resten av tunet ble fredet i 1974. Sørstuggun er bygget i 1756, stabburene er fra 1700-tallet og de resterende husene fra 17-1800-tallet. Folket på Budsjord er særlig kjent som fremragende håndverkere og eksellerte i smedarbeid, treskjæring og gravering, noe som gården bærer preg av i dag. Interiørene i Nordstuggun er malt av Ola Simahaugen Langdalen og det finnes mye originalt inventar på gården.

Dagens eiere skal på sikt bygge opp et gårdsmuseum som formidler gårdshistorien, håndverkshistorien og pilegrimsvirksomheten.

forrige
neste
bilder